СЕМИНАР "ВЪВЕДЕНИЕ В АВА ТЕХНОЛОГИЯТА" ЗА СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ С ДЕЦА ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР

публикувана на : 05.04.2016

Сдружение "Тацитус", Фондация "Стъпка за невидимите деца на България“ и Сдружение "Аутизъм днес" имат удоволствието да Ви поканят на лекционен семинар на тема: "Introduction to ABA intervention" с участието на d-r Diane Fraser- Ed. D BCBA - Doctoral.

D- r Diane Fraser е съосновател на Асоциацията на ABA терапевтите във Франция. Притежава докторската степен от Columbia University-New York, на тема: "Детско развитие и специална педагогика".
Тя е поведенчески аналитик с над тридесет годишен опит с деца от аутистичния спектър и такива с други нарушения в развитието. 
Автор е на редица статии, свързани с обучителните процеси и комуникативните умения при деца.

Лекцията ще послужи на всички педагози, психолози, ресурсни учители, специални педагози, логопеди, ерготерапевти и родители, във връзка с тяхната работа с деца с особености в развитието. Ще внесе яснота по отношение разбиране механизмите на поведенческата анализа и използването й в обучителния процес, с цел подобряване интеракцията, поведението, мотивацията и кооперативността на децата.

Лекцията ще се проведе на 9 април от 9.30 до 13.00 часа в гр,София, болница "Токуда" - 9 етаж, зала "Аула".

Цената за участие е 30 лева, с включена една тридесет минутна кафе пауза.

Сумата се превежда на Фондация "Стъпка за невидимите деца на България" по банкова с/ка IBAN BG69RZBB91551032658308,

BIC RZBBBGSF с основание: АВА Обучение

За контакт, записвания и допълнителна информация:

Владислава Цолова,  Фондация “Стъпка за невидимите деца на България,  тел. 0896 699 274,  e- mail:invisible.bulgarian.children@gmail.com 

НОВИНИ

Кръстев:Детската агресия не е проблем само на училището,а и на

Александър Кръстев е доктор по психология. Работи като консултант и обучител на

НАРУ ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ СПОРТ

Национална асоциация на ресурсните учители организира информационен семинар на

ОБЯВИ И КАРИЕРИ

Логопедични, арт-терапевтични и ресурсни занимания с Паула :)

публикувана от Паула на 04.07.2016

Здравейте :) Предлагам следните услуги: /Снемане на логопедичен статус/ Логопедичният статус под формата на чек лист се...

Актуални обучения, които предлагаме

Разгледай обученията