НАРУ ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ ЗА СПОРТНО ПРИОБЩАВАНЕ НА МЛАДЕЖИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

публикувана на : 24.03.2016

От 30 март, 2016г. НАРУ започва изпълнението на проект "Ежегоден фестивал на спортното приобщаване", който ще промотира приобщаващи спортове като инструмент за превенция на социалното изключване на територията на училищата и извън тях.

Проектът е резултат от Стратегията на НАРУ за популяризиране на спортната активност сред учениците и млдежите със специални образователни потребности.
Инициативите са финансирани от Столична община по Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта в подкрепа на "София- Европейска столица на спорта 2018".

През месец април ще бъде проведена кръгла маса за младежи-активисти от училищата в район Слатина на тема „Социално включване чрез спорт. Предизвикателствата пред младежите с различни потребности“.

Същинското развитие на проекта ще бъде през месец май, когато НАРУ ще организира еднодневен „Ежегоден фестивал на спортното приобщаване”, в който основния модул ще бъде демонстрация на спортове, които могат да бъдат практикувани от младежи със и без специални потребности , които ще имат възможност да се съревновават на олимпийски принцип в игри като боча, баскетбол с инвалидни колички и др.

НОВИНИ

Кръстев:Детската агресия не е проблем само на училището,а и на

Александър Кръстев е доктор по психология. Работи като консултант и обучител на

НАРУ ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ СПОРТ

Национална асоциация на ресурсните учители организира информационен семинар на

ОБЯВИ И КАРИЕРИ

Логопедични, арт-терапевтични и ресурсни занимания с Паула :)

публикувана от Паула на 04.07.2016

Здравейте :) Предлагам следните услуги: /Снемане на логопедичен статус/ Логопедичният статус под формата на чек лист се...

Актуални обучения, които предлагаме

Разгледай обученията