НАРУ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СТАЖАНТИ

публикувана на : 13.05.2015

Във връзка с новата стажантска програма на НАРУ имаме удоволствието да обявим първите две позиции, за които набираме кандидати:

СТАЖАНТ АРТ АТЕЛИЕ – платен стаж с продължителност 3 месеца. Работата е по лятно арт ателие за деца със специални потребности. Стажът завършва с издаване на СЕРТИФИКАТ. При добро представяне има възможност за постоянна заетост.

Задължения и отговорноти:

 • Участие в организацията на дейностите по лятно арт ателие, което ще се проведе в Ресурсен център София – град;
 • Асистиране на водещите при нужда;
 • Посрещане/изпращане на децата и родителите им.

Изисквания към кандидата:

 • Желание за работа с деца със специални потребности;
 • Позитивно излъчване и толерантност към различията у хората;
 • Иновативно мислене, находчивост и инициативност.

Ние предлагаме:

 • Месечно възнаграждение – 200 лв;
 • Възможност да натрупате опит в работата с деца със специални образователни потребности;
 • Възможност за работа в голяма огранизация, обединяваща ресурсни специалисти и насочена към работа с деца със специални образователни потребности;
 • Участия в събития на асоциацията – обучения и конференции;
 • Сертификат за завъшен стаж;
 • При добро представяне стажантите ще получат препоръка и възможност за дългосрочна заетост в асоциацията.

СТАЖАНТ ПРОЕКТИ - неплатен стаж с продължителност 3 месеца. Има възможност и за дистанционна работа. Стажът завършва с издаване на СЕРТИФИКАТ. При добро представяне има възможност за постоянна заетост.

Задължения и отговорности:

 • Активно участие в процеса на изготвянето на проектни предложения;
 • Координация с тиймлидера и останалите членове на работната група;
 • Проучване на канали за финансиране на НПО дейности и намиране на потенциални партньори.

Изисквания към кандидата:

 • Желание за развитие в сферата на проектната дейност;
 • Иновативно мислене, находчивост и инициативност;
 • Много добри умения за боравене с текст;
 • Владеенето на английски език е предимство;
 • Желание за работа с деца със специални потребности;
 • Позитивно излъчване и толерантност към различията у хората.

Ние предлагаме:

 • Възможност за работа в голяма огранизация, обединяваща ресурсни специалисти и насочена към работа с деца със специални образователни потребности;
 • Възможност да наблюдавате и да участвате пряко в изготвянето и реализирането на проектни предложения;
 • Участия в събития на асоциацията – обучения и конференции;
 • Сертификат за завъшен стаж;
 • При добро представяне стажантите ще получат препоръка и възможност за дългосрочна заетост в асоциацията.

КАНДИДАТСТВАНЕ:

Желаещите да кандидатстват за позициите могат да го направят с кратко мотивационно писмо и  CV на email: nartjobs@abv.bg  до 5 юни 20015. Ще се свържем само с одобрените по документи. Данните ви са защитени по ЗЗЛД.

НОВИНИ

Кръстев:Детската агресия не е проблем само на училището,а и на

Александър Кръстев е доктор по психология. Работи като консултант и обучител на

НАРУ ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ СПОРТ

Национална асоциация на ресурсните учители организира информационен семинар на

ОБЯВИ И КАРИЕРИ

Логопедични, арт-терапевтични и ресурсни занимания с Паула :)

публикувана от Паула на 04.07.2016

Здравейте :) Предлагам следните услуги: /Снемане на логопедичен статус/ Логопедичният статус под формата на чек лист се...

Актуални обучения, които предлагаме

Разгледай обученията