НАД 150 РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ СЕ ПРЕХВЪРЛИХА НА РАБОТА ОТ РЕГИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ В УЧИЛИЩАТА

публикувана на : 12.01.2017

Във връзка с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование, както и на Наредбата за приобщаващото образование, директорите на училищата и детските градини в цялата страна са длъжни да осигурят специалисти за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца, които са оценени, че имат такива потребности.

Съгласно указанията на МОН, директорите ще получават и финансиране за предоставянето на допълнителна подкрепа. В тази връзка вече над 150 ресурсни учители преминаха на работа в детските градини и училищата.  Процесът по преминаване ще продължава през цялата учебна година, като идеята е да се осигури ресурсно подпомагане на място и да се повишат часовете квалифицирана помощ която получават децата.

Най-голям брой прехвърлени ресурсни учители има в София-51, следвани от Пловдив-24, Смолян-23, Стара Загора-18, Варна – 16.

Осъществяването на прехода се осъществява съвсем плавно и не са констатирани нарушения и злоупотреба. Крайна цел е да се запази изградената връзка между ресурсните учители и децата в детските градини и училищата.

НАРУ ще следи през цялата година този процес и периодично ще информира обществеността.

При възникнали затруднения в страната, молим да ни информирате на: office@narubg.org 

НОВИНИ

Кръстев:Детската агресия не е проблем само на училището,а и на

Александър Кръстев е доктор по психология. Работи като консултант и обучител на

НАРУ ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ СПОРТ

Национална асоциация на ресурсните учители организира информационен семинар на

ОБЯВИ И КАРИЕРИ

Логопедични, арт-терапевтични и ресурсни занимания с Паула :)

публикувана от Паула на 04.07.2016

Здравейте :) Предлагам следните услуги: /Снемане на логопедичен статус/ Логопедичният статус под формата на чек лист се...

Актуални обучения, които предлагаме

Разгледай обученията