КРЪГЛА МАСА "ДОБРОВОЛЧЕСТВО И ЗЕЛЕНО ВКЛЮЧВАНЕ"

публикувана на : 30.06.2016

На 27.06, понеделник, Националната асоциация на ресурсните учители /НАРУ/ проведе кръгла маса на тема „Доброволчество и зелено включване" в Ресурсен център Стара Загора.

Събитието откри Лиляна Минкова, Изпълнителен директор на НАРУ. Петя Петрова - координатор на проекта, сподели основните акценти по проекта и наблегна на важността на доброволчеството и ползите от него в местната общност. Четиримата доброволци Рута Вилчане от Латвия, Тагухи Харутиуниан от Армения, Лаура Херцог от Германия и Виктория Адрада от Испания представиха страните си, техния опит и впечатления по проекта "Go green, grow inclusion!", в рамките на който прекараха една учебна година в Стара Загора. Виктория, която е специален педагог по образование,  представи системата на специалното образование в Испания. Тагуги от Армения говори за биоземеделието и ползите от него за младите хора с увреждания. Лаура сподели нейният опит по проекта, а Рута показа кратко видео, което изготви за проекта.

Проектът "Go green, grow inclusion!" по програма Еразъм+ се реализира по Европейската доброволческа служба (02.11.2015 - 02.09.2016г.), като посрещаща и координираща организация е НАРУ България. Чрез проекта НАРУ създава възможности за включване на млади хора със специални образователни потребности и доброволци от Европа в дейности за подпомагане тяхната бъдеща реализация, като насърчаване на образователни и обществени дейности в местната общност на Стара Загора чрез популяризиране на биоземеделието. Основните теми на този проект са включване и осигуряване на равни възможности за образование, формиране на екологична култура, както и развитие на интеркултурен диалог.

НОВИНИ

Кръстев:Детската агресия не е проблем само на училището,а и на

Александър Кръстев е доктор по психология. Работи като консултант и обучител на

НАРУ ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ СПОРТ

Национална асоциация на ресурсните учители организира информационен семинар на

ОБЯВИ И КАРИЕРИ

Логопедични, арт-терапевтични и ресурсни занимания с Паула :)

публикувана от Паула на 04.07.2016

Здравейте :) Предлагам следните услуги: /Снемане на логопедичен статус/ Логопедичният статус под формата на чек лист се...

Актуални обучения, които предлагаме

Разгледай обученията