СТРАТЕГИИ И ТЕХНИКИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ХИПЕРАКТИВНОСТ И ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕ

Цел:

Участниците да се запознаят със стратегии и техники за работа с деца и ученици с хиперактивност и дефицит на внимание включени в общообразователната среда

Методи:

Обучението е с практическа насоченост с използването на интерактивни методи и техники.

Участници:

Учители от детски градини и училища, ресурсни учители, логопеди, психолози, специални педагози.

Обучаващ: доц. д-р Жана Атанасова

Актуални обучения, които предлагаме

Разгледай обученията