Развитие на индивидуалността

Цел:  

Участниците да се запознаят с техники  в арт терапията за  разкриване и развитие на индивидуалните способности на деца и ученици със специални образователни потребности:

  • активиране и развитие на усещанията чрез моторно сензорни опитности – развитие на наблюдението и работа с различни артистични материали;
  • усвояване на пространство на листа, цвят и комуникация;
  • знания за цветовете и използването им в пространството;
  • активиране на общата моторна дейност. Стимулиране на движенията и развитие на координацията

Методи:

Участниците получават информация и практически насоки свързани с прилагането на различни арт техники  за личностно  развитие на  деца и ученици със специални образователни потребности.

В процеса на обучението се използават:

  • упражнения за работа с цветове и образи;
  • маскотерапия и сценична изява;
  • работа с текст;
  • упражнения за движения и ритъм (контактна импровизация)

Участници:
специални педагози, ресурсни учители, психолози, логопеди, социални работници

Обучаващи: доц. д-р Жана Атанасова, Дора Пенкова

Актуални обучения, които предлагаме

Разгледай обученията