АРТ ТЕХНИКИ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА И УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Цел:

Участниците да се запознаят с техники  в арт терапията за личностно развитие на децата от детската градина и ученици от начална училищна възраст:

  • развитие на възприятието. Работа върху пространство на листа. Мислене чрез образи и цветове;
  • обогатяване на социалния опит, адаптация и работа в група;
  • овладяване на техники за рисуване и самоизразяване;
  • развитие на въображението и самостоятелна творческа дейност;
  • активиране на вътрешните ресурси и повишаване на самооценката

Методи:

Участниците получават информация и практически насоки свързани с прилагането на различни арт техники  за  разкриване на индивидуалните способности на децата и учениците.

В процеса на обучението се използават:

  • упражнения за работа с цветове и образи;
  • маскотерапия и сценична изява;
  • работа с текст;
  • упражнения за движения и ритъм (контактна импровизация)

Участници:

учители от детски градини и училища

Обучаващи:

доц. д-р Жана Атанасова, Дора Пенкова

Актуални обучения, които предлагаме

Разгледай обученията