Информационните технологии в обучението на ученици със специални образователни потребности

Описание:

Обучението има за цел да запознае участниците с високите технологии и тяхното приложение в обучението на ученици със специални образователни потребности – запознаване с електронно учебно помагало, подпомагащо усвояването на учебното съдържание по геометрия и човекът и природата за ученици със специални образователни потребности. Участниците получават електронно учебно помагало „Човекът и природата в света на геометрията”

Методология:

Обучението е разработено под формата на интензивен курс в рамките на  един ден, съобразено с нормативната уредба в страната и европейските тенденции в образованието.

Обучителните методи, които ще бъдат използвани, се основават на съвременните концепции за научаването.

Ползите:

Участниците получават информация и практически насоки за приложение на информационните технологии в обучението на ученици със специални образователни потребности.

За кого е подходящо:

Ресурсни учители, логопеди, психолози, общообразователни учители.

Брой участници:

Между 20 и 35 участника

Продължителност:

Един ден – 8 часа

Обучители:

доц. д-р Жана Атанасова - обучител в областта на приобщаващото образование, доцент д-р по специална педагогика в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. и Екатерина Йовчева

Екатерина Йовчева - магистър по компютърна мултимедия, обучител в областта на ресурсното подпомагане.

Актуални обучения, които предлагаме

Разгледай обученията