Други обучения, които НАРУ провежда

  • Децата на новото време – характеристики, специфика на работата с тях
  • Заучаване на мотивацията за учене
  • Работа в мултикултурна среда
  • Работа с хиперактивни деца с нарушена концентрация на внимание
  • Развиване на емоционална интелигентност у деца и учители
  • Комуникативни умения-копинг стратегиии и синхронизиране с децата.
  • Диагностични възможности на детската рисунка.

Актуални обучения, които предлагаме

Разгледай обученията