Burn out

Методология:

Интегрален подход на психодинамичен тренинг включващ в себе си: мозъчна атака, изграждане на мозъчни карти, интерактивни подходи, казуси, дискусии и техники за емоционално въвличане.

Ползите от обучението:

  • мотивираме и подпомогне активирането на допълнителен ресурс в педагозите
  • осигуряване на ефективни решения, базирани на най-съвременните теории и модели
  • непосредствено преживяване с практически решения, свободни от дидактизъм и лекционност.

За кого е подходящо:

Ресурсни специалисти, общообразователни педагози.

Брой участници: 25

Продължителност: Еднодневен тренинг

Обучител: д-р. Александър Кръстев

Актуални обучения, които предлагаме

Разгледай обученията