КАЛОЯН ДАМЯНОВ: ПОМАГАЩИТЕ ПРОФЕСИИ И УЧИЛИЩНИЯТ МИКС ГАРАНТИРАТ УСПЕХ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПОЛИТИКИ

публикувано на :

Калоян Дамянов е експерт в сферата на образователното приобщаване. Учредител на Национална асоциация на ресурсните учители и автор на редица статии и изследвания в тази сфера. Директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София-град. Хоноруван преподавател в СУ “Св.Климент Охридски”, ПУ “Св.Паисий Хилендарски” и РУ “Ангел Кънчев”, доктор по специална педагогика и изследовател на Националния институт за образование и приобщаващи политики.


Преди броени дни излезе ваша статия свързана с помагащите специалисти в училище, кои са те и защо са необходими в училище?

– В нашата страна през миналата година започна да се реализира много важен закон свързан с училищното образование. Основен негов компонент е приобщаващото образование. За съжаление,то все още не се разбира в цялост, а на практика е радикално различно като философия,която трябва да прилагат детските градини и училищата. Става дума за прилагане на дете центрирано образование, докато нашето училище все още е ориентирано към групата, към учебната програма, към общите изисквания. Помагащите специалисти в училище всъщност трябва да са тези, които да прокарат основата на това разбиране и да осигурят трансмисията на приобщаващото образование. Това са ресурсните учители, психолозите, логопеди, но също така бих казал, че това са и всички учители. Защото новата роля на учителите е не само да обучават, а да подпомагат процеса на приобщаване на всяко дете,независимо от неговите бариери.

Въвеждате ново понятие “училищен микс”, това вероятно е свързано с някаква промяна в училищата?

– Училищен микс е ново понятие, което оформих в резултат на изследване,провеждано в момента с Националния институт за образование и приобщаващи политики на Националната асоциация на ресурсните учители. Всъщност това е теория, която разглежда въвеждането на специфична симбиоза между помагащите специалисти, училището като общност и дете центрираното образование. Бих казал, че пропорцията на тази рецепта ще позволи всяко едно училище да се реформира до степен да редуцира в голяма степен неблагоприятните явления като насилие, отхвърляне и качество на образованието. Ще обявим резултатите от изследването в края на учебната година и ще съобщим повече.

 Казахте “насилие в училище”, сякаш напоследък почти всекидневно получаваме такива новини, на какво се дължи това, има реално увеличаване на тези случаи или е медиен интерес?

– Действително в последните години отбелязваме завишаване на тези случаи, но това не е толкова изненадващо за нас, специалистите. Всъщност поколенията се променят от година на година в училище, а образователните ни подходи отговарят значително по-бавно на тези промени. За иновативни напоследък се приемат училищата, които развиват нови  технологии или прогресивни специалности, но всъщност ние изпускаме нещо много по-важно. Днешното училище не прави постоянна оценка на образователните и емоционалните потребности на децата и респективно не дава търсените отговори от подрастващите. След като това не се случва на тях не им остава нищо друго освен да постигнат това силово и те го правят всеки ден.

Необходимо ли е подготовка на учителите за всичко това?


– Естествено, че е необходима. Това не може да се учи само с проба-грешка, има добри практики в световен мащаб в училищния мениджмънт и ние трябва да ги приложим. С нашата организация се опитваме да обучаваме учителите и го правим всеки ден. Необходимо е да преосмислим мисията на учителя в днешно време. Има големи очаквания от него, а състоянието на професията не е добро. Сега виждаме, че се говори за повече заплати на учителите и така трябва, но това все още не е достатъчно условие, а необходима цялостна концепция за учителската професия.

НОВИНИ

Кръстев:Детската агресия не е проблем само на училището,а и на

Александър Кръстев е доктор по психология. Работи като консултант и обучител на

НАРУ ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ СПОРТ

Национална асоциация на ресурсните учители организира информационен семинар на

ОБЯВИ И КАРИЕРИ

Логопедични, арт-терапевтични и ресурсни занимания с Паула :)

публикувана от Паула на 04.07.2016

Здравейте :) Предлагам следните услуги: /Снемане на логопедичен статус/ Логопедичният статус под формата на чек лист се...

Актуални обучения, които предлагаме

Разгледай обученията