ИНТЕРВЮ С ТАТЯНА ПЕНИ ЗА НАГРАДАТА Й ЗА ПРИНОС КЪМ СТОЛИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

публикувано на :

Интервю на Атанас Димитров, Национална асоциация на ресурсните учители

 

 - Г-жо Пени, бяхте наградена за приноси в столичното образование,какви според вас са заслугите Ви?

- Здравейте! Първо искам да благодаря на всички за признанието и наградата! За мен е огромна чест и най-вече отговорност.Според мен заслугите ми са предимно свързани с работата ми като ресурсен учител. Успях да изградя добри и ползотворни взаимоотношения с децата, родителите им и учителите с които работихме в екип. В две учебни заведения в които работих бях първият им  ресурсен учител. В началото не беше лесно, но се получи и то много добре. Заедно с колегите от училищата и Ресурсен център постигнахме успех в подпомагането на децата със специални образователни потребности. Мисля, че това е най-важното нещо което направих.

- Разкажете ни за работата си в Ресурсен център-София - град? 

- Започнах да работя в Ресурсния център през март 2009 г., като ресурсен учител. Работих  при  67 ОУ „Васил Друмев“, 39 СОУ „Петър Динеков“, 14 ОДЗ „Карлсон“ и 10 СОУ „Теодор Траянов“. През 2014-2015 учебна година бях преназначена на длъжността логопед и координатор на Район Изток. Като логопед извършвам диагностична и консултативна дейност в 25 учебни заведения, а координационната ми дейност е свързана предимно с оказването на методическа подкрепа на специалистите от Район Изток, консултации с родителите на деца със специални образователни потребности, срещи с директори на учебните заведения и провеждане на информационни семинари. 

- Вие сте логопед, била сте и ресурсен учител. В какво точно се изразява екипната работа в приобщаващото образование?

- Според мен екипната работа в приобщаващото образование  се изразява във формулирането и стремежа на  всеки един член на екипа да постигне една обща цел, чрез добре подбрани и анализирани методи и средства за работа на всеки член на екипа, подходящи и отговарящи на възможностите, потребностите за развитие на всяко едно дете.

- Имаме ли готовност според вас за преминаване към приобщаващо образование в нашата страна от следващата учебна година? 

- Ще е много смело от моя страна да кажа, че имаме пълна готовност за преминаването към приобщаващото образование от нова учебна година, но основните неща са направени. В процеса със сигурност ще се усъвършенстват.

- Какви са бъдещите Ви професионални и лични планове?

- И в професионален и в личен план приобщаващото образование за мен е голямо предизвикателство. Синът ми от следващата учебна година ще е ученик в 5 клас, а дъщеря ми ще е първокласничка. Готова съм да посрещна първоначалните организационни трудности, които вярвам, че задължително ще ни доведат след известно време и усилена работа към успешна образователна система.

 - Какво ще пожелаете на членовете на НАРУ?

- Първо бих искала, да благодаря на всичките колеги за отлично свършена работа през тази учебна година, за мен е удоволствие да съм част от екипа и да Ви пожелая най-вече здраве, вдъхновение и успех, а както каза Колин Пауъл: „Успехът е резултат от усъвършенстване, усилена работа, взимане на поука от неуспеха, лоялност и постоянство.“ Благодаря Ви!

НОВИНИ

Кръстев:Детската агресия не е проблем само на училището,а и на

Александър Кръстев е доктор по психология. Работи като консултант и обучител на

НАРУ ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ СПОРТ

Национална асоциация на ресурсните учители организира информационен семинар на

ОБЯВИ И КАРИЕРИ

Логопедични, арт-терапевтични и ресурсни занимания с Паула :)

публикувана от Паула на 04.07.2016

Здравейте :) Предлагам следните услуги: /Снемане на логопедичен статус/ Логопедичният статус под формата на чек лист се...

Актуални обучения, които предлагаме

Разгледай обученията