ИНТЕРВЮ С ПРОФ.КРИСТИЯНЕ КУУЛ - САДАХАРАМ

публикувано на :

Проф. Кристияне Куул - Садахарам е най-добрият европейски експерт в сферата на сензорната интеграция и е позната в цял свят с работата си в подкрепа на децата и учениците с Аутизъм. Тя беше в България за втори път по покана на Национална асоциация на ресурсните учители, Сдружение "Аутизъм днес" и Сдружение "Тацитус". По време на престоя си тук проф. Садахарам обучи поредната група специалисти, които ще работят по метода на сензорната интеграция. При първото си посещение през 2014 година, тя създаде първата група сертифицирани терапевти, благодарение на които в България започнаха да функционират и първите зали за сензорна интеграция. 

- Професор Садахарам, как Сензорната интеграция подкрепя децата с аутизъм в училище ?

- Сензорната интеграция е инструмента, който приготвя тялото и мозъка на детето за по-добра концентрация и повишено внимание. Основният фокус  тук е и върху социо-емоционалното развитие на детето. Това подпомага детето в това да приема други деца около него и с подкрепата на учителите да се подпомогне интеркцията между децата. Сензорната интеграция е подхода, които поставя основите на детето да е способно да използва различните училищни пособия като химикал, молив и т.н.. Подпомага визуално-пространствената ориентация, която от своя страна е отговорна за цялостното усвояване на учебният материал (виж етапи от 1 до 4)

- През 2014 година вие обучихте първите български специалисти, които вече използват сензорната интеграция в работата си. Имате ли някаква обратна връзка от тях ?

- Да впечатлението ми от предишната група е че около 70% от тях използват този подход в своята работа. Мога да видя техният прогрес, желанието им за работа и високата им мотивация да научават все повече.

- Сега за втори път обучавате български специалисти, доволни ли сте от нашите колеги ?

- Наблюденията ми от това посещение е че хората са вече много по-запознати с тази материя и специфика и на базата на това специалистите в тази група бяха силно мотивирани и с добра базова подготовка. В този въвеждащ семинар групата успя да вземе най-ценните е есенциални принципи от теорията и практиката

- Какво бихте посъветвали родителите на деца с аутизъм у нас да направят за децата си? 

- Научих, че децата тук всъщност получават много различни услуги и подходи, но всичко това става на различни места и няма абсолютно никаква комуникация между различните специалисти, работещи с едно дете, а това напълно дезориентира мозъка на детето, както и семейната обстановка. В моя социалнопедиатричен подход, включващ сензорна интеграция е основополагащо родителите активно и пасивно да са включени в заниманията на децата. Ето защо е необходимо да се създаде система от специалисти, които да преценяват в екип кое е най-подходящото и необходимо за детето в този момент за определен период от време.

- Какво смятате за Програмата по сензорна интеграция в Регионален център - София - град ?

- Бях приятно изненадана и щастлива да работя в добре оборудвана зала с хубаво оборудване и играчки. Част от семинара включваше именно това как трябва да се оборудва зала и благодарение на предоставеното ни пространство участниците имаха тази възможност практически активно да се включат в пренареждането за по-целенасочена и безопасна работа.

- Благодаря ви за това интервю. 

-И аз ви благодаря! 

Искрено ваша Kristane Kull-Sadacharam

 

______________________________________________________

Атанас Димитров, Национална асоциация на ресурсните учители

 

НОВИНИ

Кръстев:Детската агресия не е проблем само на училището,а и на

Александър Кръстев е доктор по психология. Работи като консултант и обучител на

НАРУ ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ СПОРТ

Национална асоциация на ресурсните учители организира информационен семинар на

ОБЯВИ И КАРИЕРИ

Логопедични, арт-терапевтични и ресурсни занимания с Паула :)

публикувана от Паула на 04.07.2016

Здравейте :) Предлагам следните услуги: /Снемане на логопедичен статус/ Логопедичният статус под формата на чек лист се...

Актуални обучения, които предлагаме

Разгледай обученията