ИНТЕРВЮ С ПЕТЪР СТАЙКОВ - АКТИВИСТ В ОБЛАСТТА НА ХОРАТА СЪС ЗРИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

публикувано на :

Интервю с Петър Стайков, сдружение "Център за подкрепа на социалната интеграция - ПРИОРИТЕТИ"

 

- Г-н Стайков, вие сте председател на сдружение "ПРИОРИТЕТИ". Разкажете ни за вашата дейност, какви са основните ви цели ? 

- Сдружението е основано през 2003 г. С две думи то има за цел да подпомага хората със зрителни увреждания в техните стремежи към пълноценна социална реализация. В този процес естествено място имат проблемите на тяхната интеграция в обществото, и успешното им участие в борбите на свободни я пазар на труда. Разбирам, че с тези общи фрази на практика нищо не казвам, но те поне очертават границите на това, от което се интересуваме. А по-конкретно  създадохме Бюро по труда за лица със зрителни увреждания, което работи както с незрящите кандидати за работа, така и с техни потенциални работодатели. Обучаваме едните как по-добре да се представят, когато си търсят работа, а другите как да преодоляват собствените си предразсъдъци и страхове.

Освен това пишем и слава Богу, печелим и други проекти, които също решават едни или други проблеми на хората от нашата целева група.

Правим международни младежки обмени, изпращаме хора от България за участие в такива обмени в чужбина. В края на миналата годинаприключихме успешно проект, в рамките на който създадохме „Метроводител за слепи“. На човешки език значи, че изработихме вербални описания на станциите по Линия 1 на столичното метро. Отзивите за него от страна на потребителите са повече от добри и се надяваме, че в обозримото бъдеще ще успеем да направим същото помагало и за съществуващата втора, и за строящата се трета линия на метрото.  

Като цяло въпреки кошмарното ни финансово състояние се стараем да бъдем близо до проблемите на незрящите, поне в София.

- Какво ви накара да приемете да участвате в семинара по общностно организиране на НАРУ ?

- Уважението към хората, които с труда си всеки на своето място, кой повече, кой по-малко, дават своя принос в увеличаване на възможностите за по-добро образование на децата със зрителни увреждания.

- Какво за вас е работата в общността ?

- Честно казано не си представям работа извън някаква общност. Колкото по-големи способности притежава и предлага индивида, толкова повече неговия труд се мултиплицира не от друг, а от общността. Ето защо липсата на подходяща общност е трагедия за всички нейни членове, но особено непоносима е тя за талантливите и работливите. В този смисъл успешният индивид е този, който добре работи в своята общност, а успешната общност е тази, която всячески подкрепя своите членове и умело и пълноценно използва техните индивидуални дарования.

- Както знаете, в Европа (особено Брюксел), а също и в Америка, общностното организиране и застъпничеството са доста добре развити като средство за успешно въздействие върху политиките. Смятате ли, че в България е дошло времето на общностните организатори ?

- У нас общностното организиране е още в твърде ранен стадий. За нашата менталност е много по-характерно това организиране, което идва някъде отгоре, от партия, синдикат, държавна администрация и нещо подобно. За съжаление все още трудно успяваме да се издигнем до разбирането, че общностното организиране всъщност е истинско само тогава, когато се осъществява като общностно САМООРГАНИЗИРАНЕ. В началото на 90-е години започна бумът на неправителствените организации. Нацъфтяха много цветя, но някои бързичко повяхнаха, други не се доразвиха, трети прецъфтяха. Зад тази метафора трябва да видим и меко казано не съвсем благовидната роля на държавната администрация. След първоначалния срив на нейното самочувствие днес сме свидетели на сериозен реванш от нейна страна спрямо почти всички неинспирирани от самата нея форми на обществена организация и самоорганизация.

В момента сме свидетели на една доста неприятна за неправителствения сектор тенденция, която се изразява в това, че днес все повече и повече от финансиранията, които по един или друг начин влизат в България се насочват предимно към централните и местни администрации и все по-малко са възможностите, които остават за енджиотата.

Въпреки всички трудности, обаче за нас просто няма друг шанс. Въпреки всичко, което работи срещу нас ние просто нямаме друг избор. Ние наистина нямаме друга възможност за определяне на някакви политики и за застъпничество пред властите освен през създаваните от самите общности техни неправителствени организации. Така че скъпи дами и господа, положението е тежко и едва ли ще става по-добро и точно поради това: ДЕРЗАЙТЕ! Нищо друго не ни е останало. 

- Kaто човек със затруднено зрение, смятате ли, че в България има подобряване на качеството на услуги за хората с увреждания ? 

- В България има много неща, за които можем да кажем че са по-добри за хората с увреждания. Бяха възприети редица модерни форми на взаимодействие между обществото и онези негови членове, които се нуждаят от малко по-специализирано отношение. Има за съжаление и някои изсилвания, някои недомислия и чисто административни глупости. Например, днес  аз съм силно притеснен от бруталните опити на управляващите да изкарат нещата така че виновни за дефицитите в бюджета, за несправедливостите в обществото, за ниските заплати, за унизителните пенсии са хората с увреждания. Под лозунга за подобряване положението на тази социална група всъщност се предлага да бъдат предприети точно спрямо нея такива рестрикции, от които ние като народ   трайно и за дълго ще се срамуваме.

- Какво ще пожелаете на членовете на НАРУ ?

- Да съхраняват своята независимост, да продължават да се самоорганизират, да продължават да търсят конкретните подходи към всеки един ученик с увреждания и да не забравят, че няма общовалидни решения, че всеки човек е проблем сам по себе си, че за всеки проблем си има решение, но не винаги има човек, който да го намери и реализира. 

Атанас Димитров, Национална асоциация на ресурсните учители

НОВИНИ

Кръстев:Детската агресия не е проблем само на училището,а и на

Александър Кръстев е доктор по психология. Работи като консултант и обучител на

НАРУ ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ СПОРТ

Национална асоциация на ресурсните учители организира информационен семинар на

ОБЯВИ И КАРИЕРИ

Логопедични, арт-терапевтични и ресурсни занимания с Паула :)

публикувана от Паула на 04.07.2016

Здравейте :) Предлагам следните услуги: /Снемане на логопедичен статус/ Логопедичният статус под формата на чек лист се...

Актуални обучения, които предлагаме

Разгледай обученията